Feedback

X
Imagining Global Amsterdam

Imagining Global Amsterdam

1 Ungluer has Faved this Work
Imagining Global Amsterdam brings together new essays on the image of Amsterdam as articulated in film, literature, art, and urban discourse, considered within the context of globalization and its impact on urban culture. Subjects include: Amsterdam’s place in global cultural memory; expressions of global consciousness in Amsterdam in the ‘Golden Age’; articulations of Amsterdam as a tolerant, multicultural, and permissive ‘global village’; and globalization’s impact ‘on the ground’ through city branding, the cultural heritage industry, and cultural production in the city.Written by an interdisciplinary team of scholars, and united by a broad humanities approach, this collection forms a multifaceted inquiry into the dynamic relationship between Amsterdam, globalization, and the urban imaginary.

Imagining Global Amsterdam gaat over het beeld van Amsterdam in film, literatuur, visuele kunst en in het moderne stedelijke discours, in het bijzonder in de context van de mondialisering. De essays gaan onder andere dieper in op Amsterdam als een lieu de mémoire van de vroeg-moderne wereldhandel. Wat betekent deze herinnering in de hedendaagse cultuur? Waarom verwijzen zo veel contemporaine films en romans naar dit verleden terug? Ook het (inter)nationale imago van Amsterdam als een multicultureel en ultra-tolerant ‘global village’ komt aan bod. Waarom is dit beeld zo persistent, en hoe heeft het zich in de loop van de laatste decennia ontwikkeld? Tot slot wordt ingegaan op de vraag hoe mondialiseringsprocessen ingrijpen in de stadscultuur, zoals in het prostitutiegebied op de Wallen en via de erfgoedindustrie. Hoe manifesteert de mondialisering zich in de stad, en welke rol speelt beeldvorming daarbij? Deze bundel vormt een rijk geschakeerd onderzoek naar de relatie tussen Amsterdam, mondialisering en stedelijke beeldvorming. Marco de Waard is als docent literatuurwetenschap verbonden aan het Amsterdam University College.

This book is included in DOAB.

Why read this book? Have your say.

You must be logged in to comment.

Rights Information

Are you the author or publisher of this work? If so, you can claim it as yours by registering as an Unglue.it rights holder.

Downloads

This work has been downloaded 68 times via unglue.it ebook links.
  1. 2 - pdf (CC BY-NC-ND) at OAPEN Library.
  2. 15 - pdf (CC BY-NC-ND) at OAPEN Library.
  3. 51 - pdf (CC BY-NC-ND) at OAPEN Library.

Keywords

  • migration
  • Amsterdam
  • History
  • Social conditions

Editions

edition cover

Share

Copy/paste this into your site: