Feedback

X
Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych

1 Ungluer has Faved this Work

Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych.
**
The study is illustrative and theoretical in nature, as it was based on a review of the available literature on the subject (Polish and foreign). The publication is addressed to both scholars and students dealing with the subjects of population ageing, old age, and older adults, as well as to a growing group of practitioners interested in these issues, including politicians and decision-makers as well as representatives of public services, the media, and non-governmental organizations.
 

Why read this book? Have your say.

You must be logged in to comment.

Rights Information

This work has been claimed by Andrzej Klimczuk.

Downloads

This work has been downloaded 3 times via unglue.it ebook links.
  1. 0 - pdf (CC BY) at Unglue.it.

Keywords

  • ageing

Links

DOI: 10.31261/PN.4035

Editions

edition cover

Share

Copy/paste this into your site: