Feedback

X

Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim

1 Ungluer has Faved this Work
Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów. * Studies presented in this publication were aimed at provide data necessary for the conducting of local government and citizenship dimension of the enlarged Polish foreign policy in Podlaskie region. The main objective was to investigate the diagnosis, as the local government units, non-governmental organizations, businesses and universities alluded cross-border cooperation with partners in Lithuania, Belarus, Ukraine and Russia (Kaliningrad). The publication indicated areas of the greatest potential, as well as barriers to such cooperation in the region. Particular attention was paid to the cooperation of these entities, combining their potentials and create joint projects.

Why read this book? Have your say.

You must be logged in to comment.

Rights Information

This work has been claimed by Andrzej Klimczuk.

Downloads

This work has been downloaded 24 times via unglue.it ebook links.
 1. 24 - pdf (None) at Google Books.

Keywords

 • Businesses
 • Citizenship
 • cross-border cooperation
 • dyplomacja obywatelska
 • dyplomacja publiczna
 • dyplomacja samorządowa
 • Local government
 • Non-governmental organizations
 • obywatelstwo
 • organizacje pozarządowe
 • Podlaskie region
 • polityka zagraniczna
 • przedsiębiorstwa
 • samorządu terytorialny
 • uczelnie wyższe
 • Universities
 • województwo podlaskie
 • współpraca transgraniczna

Editions

edition cover

Share

Copy/paste this into your site: